Optimalna konstrukcija elektroporacijske komore in poracijskega protokola za obdelavo prehranskih surovin s pulzirajočimi električnimi polji (2018-2019)

   BI-AR/2018-2019-001
Argentinian partner: Prof. Guillermo Marshall, Fakulteta za eksaktne in naravoslovne vede, Univerza v Buenos Airesu
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavčič, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia