V tednu od 15. do 21. novembra prirejamo podiplomski tečaj EBTT

Podiplomski tečaj EBTT, tj. Electroporation Based Technologies and Treatments (slov. Tehnologije in zdravljenja, temelječa na elektroporaciji) je namenjen tako novincem kot strokovnjakom iz elektroporacije, tudi študentom doktorskega študija, raziskovalcem, in vsem potencialnim uporabnikom, ki jih elektroporacija zanima.

V tednu med 15. in 21. novembrom letos že štirinajstič prirejamo delavnice in predavanja v sklopu EBTT o tehnologijah in postopkih, ki temeljijo na elektroporaciji. Sodelujoči študenti lahko v okviru EBTT opravijo za 5 ECTS točk obveznosti. Vsak udeleženec, ki predloži povzetek, tudi kratko ustno predstavi svoje delo. Tečaj je tudi akreditiran s strani Zdravniške zbornice Slovenije, tako da udeleženci prejmejo 34 CME kreditnih točk.

Več informacij o preteklih in letošnji šoli pa najdete na 2020.ebtt.org.