Pripravili smo poljudne spletne vsebine o aktualnih znanstvenih spoznanjih ter rezultatih znanstvenih raziskav o vplivih NF EMP na zdravje ljudi in okolje

Znanstveno je potrjeno, da nizkofrekvenčna električna in magnetna polja (NF EMP) v človekovem telesu povzročajo nastanek polj in tokov, s tem pa pri dovolj visoki jakosti tudi stimulacijo vzdražnih tkiv (živci, mišice, žleze). Zato ostaja odprto vprašanje, ali lahko izpostavljenosti EMP, ki jih ustvarjajo električni sistemi in naprave (daljnovodi, transformatorske postaje, gospodinjski aparati, …) predstavljajo povečano tveganje za nastanek določenih bolezni, kot so otroška levkemija, druge vrste raka, izguba spomina ter Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen.

Strah pred NF EMP in viri le-teh se krepi zaradi splošnega nezaupanja v institucije, še dodatno pa zaradi pomanjkljive informiranosti ter aktivnega zavajanja javnosti s strani nekaterih političnih in deklarativno okoljevarstveno usmerjenih interesnih skupin, kar pogosto privede do izrazitega odpora do umeščanja elektroenergetskih virov NF EMP, kot so daljnovodi in transformatorske postaje, v okolje.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Onkološki inštitut, Inštitut Prospex in Inštitut za neionizirna sevanja so združili moči ter pripravili večnivojske poljudne vsebine, s katerimi želijo posredovati tekoča znanstvena spoznanja in rezultate odmevnih domačih in tujih raziskav o vplivih NF EMP na zdravje ljudi in okolje najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Vse vsebine so skrbno izbrane, usklajene s stališči ključnih mednarodnih organizacij in sledijo prevladujočemu znanstvenemu mnenju glede možnih vplivov NF EMP na okolje in zdravje ljudi.

Vsebine smo objavili na spletnem portalu Inštituta za neionizirna sevanja [tukaj] ter jih bomo sproti dopolnjevali in aktualizirali.