Prenovili smo laboratorije!

Od lanskega poletja do letošnje pomladi so v Laboratoriju za biokibernetiko intenzivno potekala obnovitvena in razširitvena dela. Obnovljena sta bila dva celična laboratorija, ki sta jima bila dograjena še molekularni laboratorij z opremo za molekularno-biološko analizo vzorcev po elektroporaciji in še tretji celični laboratorij z novim sistemom za fluorescenčno mikroskopijo (Leica Thunder). Obnovljeni so bili tudi skladišče, garderobe in toaletni prostori. Prostori, ki se ponašajo z vrhunsko novo opremo in več novimi elektroporatorji, so zdaj združeni, kar nam bistveno olajša delo in omogoča tudi eksperimente, ki doslej v teh prostorih niso bili izvedljivi.

Nov vhod v prenovljene prostore.
Prehodni del laboratorija – sistem za pripravo deionizirane vode.
Nov, tretji celični laboratorij z novim sistemom za mikroskopijo Leica Thunder.