Odlični v znanosti: Preboj pri razvoju neinvazive metode za dostavo učinkovin v biološke celice. Kombinirana uporaba pulzirajočega elektromagnetnega polja in nanodelcev

Čestitamo sodelavcem Laboratorija za biokibernetiko za njihov odličen dosežek v znanosti, objavljen v reviji Bioelectrochemistry (referenca je na voljo na dnu te novice), po izboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Več o: https://www.arrs.si/sl/promocija/odlicni/

Izbrani dosežki: https://www.arrs.si/sl/promocija/odlicni/inc/Odlicni-2020.pdf

Financiranje: Projekt J2-9225; Projekt Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem

Pulzirajoče elektromagnetno polje poveča prepustnost celične membrane, kar lahko s pridom izkoristimo za vnos molekul v celico, ki drugače ne morejo ali slabo prehajajo skozi membrano. Pulzirajoče elektromagnetno polje predstavlja obetavno alternativo običajni elektroporaciji, ki za vzpostavitev električnega polja v tkivu uporablja velikokrat invazivne elektrode. Z uporabo pulzirajočih elektromagnetnih polj bi tako postopke, ki temeljijo na elektroporaciji, naredili neinvazivne in lažje izvedljive. Največja omejitev pulzirajočih elektromagnetnih polj pa je nižja učinkovitost v primerjavi z običajno elektroporacijo z elektrodami. V naši raziskavi smo pokazali, da z dodajanjem visoko prevodnih zlatih nanodelcev povečamo permeabilizacijo celic za 80 % z minimalnim vplivom na njihovo preživetje. Naše ugotovitve odpirajo nove možnosti za kombiniranje golih ali funkcionaliziranih nanodelcev s pulzirajočim elektromagnetnim poljem za neinvaziven in nadzorovan vnos zdravil v celice.

Izvirni članek
Miklavčič D, Novickij V, Kranjc M, Polajžer T, Haberl Meglič S, Batista Napotnik T, Romih R, Lisjak D. Contactless electroporation induced by high intensity pulsed electromagnetic fields via distributed nanoelectrodes. Bioelectrochemistry 132:107440, 2020. PDF