Iščemo mladega raziskovalca/raziskovalko

Usposabljanje mladega raziskovalca ali raziskovalke (MR) bo potekalo v Laboratoriju za biokibernetiko, ki ga sestavlja mednarodna interdisciplinarna skupina inženirjev elektrotehnike, strojništva, biologov, mikrobiologov, zdravnikov in kemikov. Glavna usmeritev raziskovalne skupine je uporaba pulzirajočih električnih polj v medicini, biologiji in biotehnologiji. Izpostavitev bioloških celic in tkiv pulzirajočim električnim poljem povzroči kratkotrajno spremembo v celični membrani in začasno poveča njeno prepustnost. To povečanje prepustnosti omogoča vnos različnih učinkovin (npr. kemoterapevtikov, pDNA, mRNA) v celice ali ekstrakcijo dragocenih snovi iz celic (kratek pregled različnih aplikacij elektroporacije je predstavljen v naslenjem videu https://www.youtube.com/watch?v=VqDf9DxZlXc).

Kljub vse pogostejši rabi elektroporacije nam še vedno primanjkuje znanja o tem, kaj se dogaja med elektroporacijo ter kako se ta razlikuje med celicami in ob uporabi različnih parametrov električnih pulzov. V okviru usposabljanja bo MR sodeloval/-a na aktualnih projektih, ki jih izvajamo v Laboratoriju za biokibernetiko, in v okviru programa P2-0249, osredotočen pa bo predvsem na izboljšanje razumevanja temeljnih mehanizmov elektroporacije na membranski in celični ravni. Projekt lahko vklučuje razvoj instrumentov in naprav, izvajanje eksperimentov na različnih ravneh biološke kompleksnosti (ravninski lipidni dvosloji, lipidni mehurčki, celice, tkiva ex vivo) in uporabo različnih pristopov modeliranja (npr. simulacije molekularne dinamike, modeliranje s končnimi elementi), ki nam pomaga pri temeljnem razumevanju opazovanih in preučevanih pojavov.

Kandidat/-ka mora aktivno obvladati angleški jezik. Znanje naravoslovja ali tehnike se smatra kot prednost.

Zainteresirani kandidati in kandidatke se za več informacij obrnite na prof. Damijana Miklavčiča, . Prenesi dokument s popolnim opisom delovnega mesta tukaj.