Doc. dr. Lea Rems prejela nagrado Alessandro Chiabrera

Sodelavka Laboratorija za biokibernetiko doc. dr. Lea Rems je prejemnica nagrade Alessandro Chiabrera za leto 2021 za raziskovalce v zgodnji fazi, ki jo podeljuje združenje European BioElectromagnetics Association (EBEA). Podelitev je bila 28. 9. 2021 na konferenci v Ghentu v Belgiji, kjer je kot prejemnica nagrade ob 12.30 predavala o njenih dejavnostih in raziskavah na konferenci BioEM2021.

Več informacij lahko najdete na povezavi.

Iskreno čestitamo!