Angelika Vižintin prejemnica štipendij Milana Lenarčiča za nadpovprečno nadarjene študente

Med desetimi dobitnicami in dobitniki štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana za študijsko leto 2020/2021 je tudi Angelika Vižintin, raziskovalka v Laboratoriju za biokibernetiko in študentka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti na Univerzi v Ljubljani.

Univerzitetna ustanova inženirja Lenarčič Milana je bila ustanovljena na podlagi njegove oporoke, kot ustanova s splošno koristnim in trajnim namenom. Obsega ustanovitev in vzdrževanje inštituta UDESIN kot tudi podeljevanje štipendij nadpovprečno nadarjenih študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Štipendije Milana Lenarčiča se podeljujejo za kritje stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Več informacij tukaj: https://www.uni-lj.si/stipendije/stipendija_milana_lenarcica/.