Archive for januar 7th, 2022

Vižintin A, Miklavčič D. Elektropermeom: celični odgovor na elektroporacijo.
Zdrav. Vestn. 91: 1-13, 2022. [PDF ] []
2022 Zdravniški Vestnik DOI 10.6016/ZdravVestn.3267