Primerjava elektroporacije vzdražnih in nevzdražnih celic in tkiv s klasičnimi ali z nanosekundnimi pulzi

 
French partner: Dr. Rodney Philipp O’Connor, LABEX Sigma-Lim – XLIM, Faculté des Sciences et Techniques, Limoges, France
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: National Centre of Scientific Research (CNRS), France
Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia