Izpostavitev ravninskih lipidnih dvoslojev električnemu polju nanosekundnih pulzov

 
US partner: Prof. Thomas P. Vernier, Old Dominion University, Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, Norfolk, Virginia, USA
Slovenian partner: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia