Člani LBK v vrhunski znanstveni reviji s področja biofizike objavili članek o mehanizmih in modelih elektropermeabilizacije celičnih membran

Člana Laboratorija za biokibernetiko prof. dr. Tadej Kotnik in prof. dr. Damijan Miklavčič sta skupaj z dr. Leo Rems s Kraljevega inštituta za tehnologijo v Solni na Švedskem in prof. dr. Mounirjem Tarekom z Univerze Lorraine v Franciji objavila pregledni članek o mehanizmih in modelih elektropermeabilizacije celičnih membran v vrhunski znanstveni reviji Annual Reviev of Biophysics (faktor vpliva 11.742). V članku so razčlenili dognanja zadnjega desetletja, ki so pokazala, da izpostavitev bioloških celic kratkim pulzom dovolj visoke napetosti poleg tvorbe metastabilnih hidrofilnih por v lipidnem dvosloju membrane (elektroporacije) povzroča tudi kemične spremembe lipidov, posredno pa tudi strukturne spremembe citoskeleta, kar pomembno prispeva k povečani prepustnosti (elektropermeabilizaciji) membrane in njenemu počasnejšemu okrevanju v fiziološko, mnogo manj prepustno stanje. To terja prilagoditev znanstvene terminologije, ki je doslej pojma elektroporacije in elektropermeabilizacije pogosto enačila. Opisali so eksperimentalne ugotovitve o koreliranosti med zvišano transmembransko napetostjo in povečano prepustnostjo membrane, njihovo osnovo v kontinuumskih modelih tvorbe por v lipidnem dvosloju ter dodatna spoznanja, ki jih je o realističnih porah in transportu snovi skoznje dalo atomistično simuliranje molekularne dinamike in kemičnih modifikacij membran ob izpostavljenosti suprafiziološki transmembranski napetosti. Zaključni del članka so namenili pregledu preostalih odprtih vprašanj ter tehnoloških in eksperimentalnih izzivov na poti do popolnega razumevanja elektroporacije in elektropermeabilizacije.

Članek je na voljo tukaj.