BME-ENA: Izobraževanje o biomedicinski tehniki – Pobuda Tempus v vzhodnem sosedskem področju (2013-2017)

 
Koordinator: Prof. Nicolas Pallikarakis, University of Patras, Grčija
Slovenski partner: Prof. Tomaz Jarm, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Elektrotehniko
Drugi partnerji: Partnerji iz sedmih EU in 4 ne-EU držav Vzhodne Evrope
Financiranje: Evropska komisija, Bruselj, Belgija
ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Slovenija