Archive for april, 2024

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) (2022-2027)

tekoči projekt
 Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) (2022-2027)
Vodja: prof. Matjaž Krajnc, Univerza v Ljubljani
Vodja na FE: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: I0-0022

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več