Varnost in učinkovitost ireverzibilne elektroporacije kot ablacijske metode v zdravljenju raka (2018-2019)

   BI-US/18-19-002
ZDA partner: Govind S. Srimathveeravalli, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, ZDA
Slovenski partner: prof. Damijan Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Slovenija