Domov » Razvoj naprav

Razvoj naprav

Želja po natančnejših raziskavah na področju elektroporacije je narekovala tudi nove smeri razvoja elektronskih naprav. Elektroporator EP1, ki smo ga razvili leta 1998, generira monopolarne pulze z amplitudo do 600 V, APEX, ki je nastal leto kasneje, pa bipolarne pulze do 600 Vpp. Leta 2001 smo razvili še elektroporator GMS7.1, ki omogoča priključitev do sedmih elektrod naenkrat. Od leta 2000 do 2003 smo v evropskem projektu Cliniporator (QLK3-1999-00484) sodelovali pri razvoju kliničnega elektroporatorja – CliniporatorjaTM. Trenutno razvijamo napravo, ki bo omogočala generiranje signalov poljubne oblike z amplitudo do 2000 Vpp. Za nadgraditev CliniporatorjaTM razvijamo tudi EKG sinhronizator, ki bo zmanjšal nevarnost defibrilacije srca.

Osnovno znanje elektroporacije celice pridobivamo tudi s poizkusi na lipidnih dvoslojih, ki so najpreprostejši model membrane. Za takšne raziskave smo razvili sistem, ki omogoča uporabo poljubnih signalov amplitud do 1.5 V ter merjenje tokov reda nekaj nA.

Bibliografija