Domov » Elektroporacija

Elektroporacija

Če celico izpostavimo električnemu polju ustrezne jakosti in trajanja, pride do povečanja prepustnosti celične membrane. Ta pojav imenujemo elektroporacija oz. elektropermeabilizacija. Če je elektroporacija reverzibilna, jo lahko s pridom izkoristimo za vnos molekul v celico, ki drugače ne morejo ali slabo prehajajo skozi membrano. Z elektroporacijo lahko v celice v pogojih in vitro ali in vivo vnesemo zdravilne učinkovine, med njimi tudi kemoterapevtike in DNK. Elektroporacija v kombinaciji s kemoterapevtiki (elektrokemoterapija) poveča učinkovitost njihovega protitumorskega delovanja, omogoča pa tudi ponovljiv nevirusni način vnosa DNK (elektrogenska transfekcija) s stabilno gensko ekspresijo in vivo, kar predstavlja učinkovito in varnejšo alternativo virusnim vektorjem.

V našem laboratoriju preučujemo tudi vpliv eksperimentalnih pogojev, predvsem parametrov električnega polja oz. pulzov, na učinkovitost elektroporacije. To počnemo tako s poizkusi kot s teoretičnim modeliranjem elektroporacije in pretoka snovi skozi elektroporirano membrano.

Bibliografija