Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Programme head: Prof. Martin Copic, University of Ljubljana
Center head at FE: Prof. Damijan Miklavcic, Faculty of Electrical Eng., University of Ljubljana
Funding: Slovenian Research Agency (ARRS), Slovenia