Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) (2015-2021)

 Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) (2015-2021)
Vodja: prof. Martin Čopič, Univerza v Ljubljani
Vodja na FE: prof. Damijan Miklavčič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: I0-0022

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).