Mlada raziskovalka Tjaša Potočnik je prejemnica nagrade za najboljši študentski prispevek na EMF-Med 2018

Tjaša Potočnik, mlada raziskovalka v Laboratoriju za biokibernetiko, je na nedavno minuli konferenci 1st EMF-Med World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields v Splitu, Hrvaška, prejela nagrado za najboljši študentski prispevek. Konferenca je bila organizirana kot zaključni dogodek COST projekta COST BM1309.

Prispevek z naslovom Cell Membrane Permeabilization and Cell Survival After Electroporation in Acidic Media In Vitro je pripravila pod mentorstvom izr. prof. Alenke Maček Lebar.

Čestitamo!

Skenirano priznanje.