Nazaj

Publikacije - Kotnik

Serša G, Kotnik V, Čemažar M, Miklavčič D, Kotnik A. Electrochemotherapy with bleomycin in SA-1 tumor-bearing mice – natural resistance and immune responsiveness.
Anti-Cancer Drugs 7: 785-791, 1996. [PDF ] []
Šemrov D, Kotnik T, Miklavčič D. Modeliranje bioloških in kemijskih sistemov s celičnimi avtomati.
Elektroteh. Vestn. 63: 241-248, 1996. [PDF ] []