Archive for februar, 2024

Reverzibilna in ireverzibilna elektroporacija srca: Vzpostavitev temeljnih znanj za razvoj naprednih zdravljenj srčnih obolenj (2024-2028)

tekoči projekt
Reverzibilna in ireverzibilna elektroporacija srca: Vzpostavitev temeljnih znanj za razvoj naprednih zdravljenj srčnih obolenj (2024-2028)
Vodja: doc. dr. Lea Rems, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Partner: /
Financiranje: EK – Evropska komisija (ERC – Evropski raziskovalni svet)
Šifra: 101115323 — REINCARNATION — ERC-2023-STG

Projekt financira Evropska unija v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Preberi več