Domov » Za študente

Za študente

DIPLOMSKE IN PREŠERNOVE NALOGE

Vabimo vas, da prve raziskovalne in delovne izkušnje pridobite v našem laboratoriju. Če vas veseli raziskovalno delo, bi se radi potegovali za študentsko Prešernovo nagrado ali pa želite pričeti z izdelavo zaključne oziroma diplomske naloge, se oglasite v Laboratoriju za biokibernetiko. Vaši mentorji ter ostali člani laboratorija vam bomo zagotovili osnovno literaturo in potrebno vodstvo za uspešno delo. Pri tem ne potrebujete nobenega dodatnega ali posebnega predznanja.

Spodaj so zbrani izhodiščni naslovi raziskovalnih nalog z raznoliko tematiko, ki so razdeljeni v več tematskih sklopov. Ker posamezna naloga lahko sodi v več tematskih sklopov, so ob vsakem naslovu ključne besede, ki nakazujejo ožjo tematiko in naravo dela pri posamezni nalogi. Ob vsakem naslovu je povezava na kratek opis naloge.

Seveda pa raziskovalne možnosti v našem laboratoriju niso omejene le na tu naštete naloge. Nove teme nastajajo neprestano. Morda imate celo sami idejo, pa ne veste, kje in kako jo uresničiti? Pridite in skupaj se bomo pogovorili ter poiskali ali oblikovali ustrezno temo za vaše raziskovalno ali razvojno delo.

DIPLOMSKE NALOGE

Numerično modeliranje

 • Izračun porazdelitve električnega polja na podlagi numeričnih modelov tumorskih tkiv  [več o nalogi]
 • Numerično modeliranje deformacije lipidnih veziklov v električnem polju [več o nalogi]
 • Matematični model elektrokemoterapije podkožnih tumorjev [več o nalogi]
 • Numerični model nosečnice izpostavljene elektromagnetnemu sevanju [več o nalogi]

Razvoj strojne in programske opreme

 • Avtomatsko štetje preživelih in flourescentnih celic s slik flourescenčne mikroskopije  [več o nalogi]
 • Komunikacija USB 2.0 [več o nalogi]
 • Postavitev operacijskega sistema Embedded Windows CE na matični plošči Mini-ITX  [več o nalogi]
 • Osnovni uporabniški vmesnik za operacijski sistem Windows CE v okolju .NET  [več o nalogi]
 • Sonoporacija celic [več o nalogi]

Elektroporacija: mehanizmi in uporaba

 • Določanje preživetja in elektroporacije vzdražnih celic v električnem polju  [več o nalogi]
 • Vnos genov z elektroporacijo celic in vitro v odvisnosti od ionske sestave medija  [več o nalogi]
 • Razvoj algoritma za sprotno kontrolo elektroporacije [več o nalogi]
 • Uporaba električnih pulzov žagaste oblike za detekcijo praga elektroporacije  [več o nalogi]
 • Merjenje porušitvene napetosti ravninskih lipidnih dvoslojev [več o nalogi]
 • Tvorjenje ravninskih lipidnih dvoslojev iz različnih lipidnih molekul [več o nalogi]
 • Opazovanje spremembe upornosti med porušitvijo ravninskih lipidnih dvoslojev  [več o nalogi]
 • Nano-pulzi na lipidnem dvosloju [več o nalogi]
 • Nano-pulzi pod mikroskopom [več o nalogi]
 • Elektroporacija lipidnih veziklov [več o nalogi]
 • Vpliv elektroporacije na integriteto citoskeleta pri pritrjenih celicah [več o nalogi]
 • Deaktivacija bakterij z visokonapetostnimi pulzi [več o nalogi]
 • Ablacija celic z ireverzibilno elektroporacijo [več o nalogi]
 • Manipulacija bioloških celic z dielektroforezo [več o nalogi]

Elektromiografija

 • Ugotavljanje utrujanja skeletnih mišic pri plavanju [več o nalogi]
 • Večkanalni sistem za površinsko elektromiografijo [več o nalogi]
 • Miniaturni enokanalni merilnik površinskega elektromiograma [več o nalogi]
 • Zapis električne aktivnosti maternice in mišic materničnega vratu [več o nalogi]

Pretok krvi in oksigenacija tkiv

 • Spremembe lastnosti mikrocirkulacije zaradi terapevtskega postopka na tumorjih  [več o nalogi]
 • Uporabniški vmesnik za zajemanje in obdelavo signalov laser-Dopplerskega merilnika  [več o nalogi]

Elektrofiziologija celice

 • Merjenje sprememb membranske napetosti in znotrajcelične koncentracije Ca2+ na vzdražnih celicah zaradi izpostavitve električnemu polju  [več o nalogi]
 • Vpliv kemičnih blokerjev napetostno krmiljenih membranskih kanalov na membransko napetost in znotrajcelično koncentracijo Ca2+ na vzdražnih celicah [več o nalogi]
 • Migracija celic v električnem polju [več o nalogi]