TSS20 [Intracel]

//TSS20 [Intracel]

TSS20 Ovodyne je generator električnih pulzov, ki se običajno uporabljajo pri genski transfekciji z elektroporacijo. Dovaja dolge nizkonapetostne pulze v rangu milisekund. Vanj je že vgrajena merilna enota, s katero nadzorujemo impedanco vzorca, na katerega dovajamo električne pulze. Ima izhod za dve elektrodi. Je lahek in omogoča enostavno prenašanje.

TSS20 Priročnik
2018-03-19T13:30:37+00:00