Gemini X2 [Harvard Apparatus BTX]

//Gemini X2 [Harvard Apparatus BTX]

Gemini X2 elektroporator lahko generira tako pravokotne kot tudi eksponentno upadajoče pulze. Pravokotni pulzi so dovedeni v dveh območjih – visokonapetostni in nizkonapetostni pulzi, pri čemer se resolucija parametrov razlikuje med območjema. Omogoča enostavno vnašanje parametrov preko zaslona na dotik in shranjevanje posameznih protokolov v notranji pomnilnik. Dovedena napetost in breme sta izmerjena pri vsakem pulzu.

Gemini X2 Priročnik
2018-03-12T12:08:12+00:00