Domov » Razvoj informacijskih tehnologij

Razvoj informacijskih tehnologij

Razvoju nove medicinske naprave pogosto sledijo klinični poskusi, katerih namen je izdelava priporočil za klinično uporabo. Za to je potrebna vsestranska statistična analiza rezultatov poskusov, njihovo zbiranje na papirju pa ni najprimernejše, še posebej, če poskusi potekajo v več klinikah. V projektu ESOPE 5. okvirnega programa EU smo razvili spletni sistem za zbiranje podatkov o vseh kliničnih aplikacijah elektrokemoterapije, izvedenih z napravo Cliniporator, v centralno bazo podatkov. Uporabniki preko varne spletne povezave izpolnjujejo obrazce za opis pacienta in zdravljenja (Sl. 1) ter za opis (Sl. 2) in fotografije tumorjev (Sl. 3). Preko obrazcev tudi uvažajo podatke o uporabljenih elektrodah, nastavitvah naprave, toku in napetosti med pulzom (Sl. 4), ki so shranjene v lokalnih podatkovnih bazah na napravah Cliniporator. Dostopnih je več dinamično zgrajenih diagramov z osnovnimi statističnimi podatki o poteku študije (Sl. 5). Proizvajalec medicinske naprave ima na razpolago še spletni modul za spremljanje podatkov prenesenih iz lokalnih baz naprav Cliniporator (Sl. 6), preko katerega preverja delovanje svojih naprav in beleži porabo elektrod za enkratno uporabo.

Za usmerjanje študije občasno izvajamo obsežnejše in zahtevnejše statistične analize zbranih podatkov, končni namen katerih je priprava priporočil (angl. SOP – Standard Operating Procedures) za klinično elektrokemoterapijo z napravo Cliniporator. Sistem občasno nadgrajujemo z novimi funkcionalnostmi, podobne sisteme pa razvijamo tudi za druge klinične raziskave.

Bibliografija