Domov » Elektrokemoterapija – ECT

Elektrokemoterapija – ECT

Kombinacija elektroporacije in kemoterapevtikov (elektrokemoterapija) omogoči povečanje učinkovitosti protitumorskega delovanja kemoterapevtikov. Z napravo Cliniporator, pri razvoju katere smo sodelovali v 5. okvirnem programu EU, lahko trenutno zdravimo predvsem kožne in podkožne tumorje. Da bi bilo mogoče zdraviti tudi tumorje v notranjosti telesa, bodisi med operativnimi posegi ali z endoskopskimi elektrodami, razvijamo sistem za sinhronizacijo dovajanja pulzov s signalom EKG za vgradnjo v nove generacije elektroporatorjev. Tak sistem, ki bo omogočil varno dovajanje pulzov izven občutljive faze EKG, preizkušamo v sodelovanju z Onkološkim inštitutom.

V pripravi so standardni postopki zdravljenja z elektrokemoterapijo. Postavili smo podatkovno bazo in spletno zasnovan sistem za vnašanje podatkov o kliničnih rezultatih elektrokemoterapije z namenom čim hitrejše uveljavitve terapije in izmenjave izkušenj med klinikami v Evropi.

Bibliografija