Domov » Elektrogenska terapija – EGT

Elektrogenska terapija – EGT

Če celico izpostavimo električnemu polju ustrezne jakosti in trajanja, pride do povečanja prepustnosti celične membrane. Ta pojav imenujemo elektroporacija oz. elektropermeabilizacija. Če je elektroporacija reverzibilna, jo lahko s pridom izkoristimo za vnos molekul v celico, ki drugače ne morejo ali slabo prehajajo skozi membrano. Z elektroporacijo lahko v celice v pogojih in vitro ali in vivo vnesemo zdravilne učinkovine, med njimi tudi kemoterapevtike in DNK.

Elektroporacija v kombinaciji s kemoterapevtiki (elektrokemoterapija) poveča učinkovitost njihovega protitumorskega delovanja, omogoča pa tudi ponovljiv nevirusni način vnosa DNK (elektrogenska transfekcija) s stabilno gensko ekspresijo in vivo, kar predstavlja učinkovito in varnejšo alternativo virusnim vektorjem.

Bibliografija