Domov » Celjenje ran

Celjenje ran

V zadnjem desetletju smo izvedli široko študijo učinkov električne stimulacije na proces celjenja ran, ki je uveljavila električno stimulacijo kot terapevtsko metodo za zdravljenje različnih vrst kroničnih ran na Inštitutu RS za rehabilitacijo (Sl. 1). V kontrolirani študiji je sodelovalo 262 bolnikov s skupno 390 kroničnimi ranami, ki so bile vključene v štiri skupine (Sl. 2). Predviden čas do zacelitve rane je pomembno oceniti čim prej, saj ta informacija pomaga kliniku pri določitvi strategije zdravljenja kronične rane, kar zmanjša stroške bolnišnične oskrbe bolnika ter omogoči preusmeritev potencialov k bolnikom s slabšo prognozo. Pokazali smo, da lahko že po treh tednih tedenskega merjenja velikosti rane v kombinaciji z matematičnim modelom dinamike celjenja ter s podatki o bolniku in rani napovemo celjenje kroničnih ran z relativno visoko zanesljivostjo. Na Inštitutu za rehabilitacijo že uporabljajo tudi spletno aplikacijo za zbiranje potrebnih podatkov in ekspertni sistem za napovedovanje časa celjenja kroničnih ran.

Bibliografija