Cliniporator je generator električnih pulzov, s katerim lahko dovajamo daljše nizkonapetostne pulze, običajno uporabljene pri genski terapiji z elektroporacijo, ali krajše visokonapetostne pulze, običajno uporabljene pri elektrokemoterapiji. Sestavljata ga dve enoti – kontrolna enota in močnostna enota. Kratke visokonapetostne ali dolge nizkonapetostne pulze lahko dovajamo posebej, lahko pa kot kombinacijo obeh tipov pulzov. Cliniporator med dovajanjem pulzov meri tok in napetost, meritve pa lahko tudi izvozimo in jih kasneje analiziramo. Omogoča shranjevanje informacij o vzorcu in parametrih pulzov. Dovajanje električnih pulzov sprožimo s pritiskom na stopalko.

Cliniporator Priročnik