Archive for marec 6th, 2019

Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji (2018-2021)

tekoči projekt
Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji (2018-2021)
Vodja: prof. dr. Tadej Kotnik, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Partnerji: Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) in Onkološki inštitut Ljubljana
Financiranje: ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Šifra: V3-1718

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Preberi več